Zastupitelstvo 2018 - 2022

Starosta
pan Petr Fenyk

Místostarosta
pan Bohumil Zvolánek

Zastupitelé
paní Jana Ondráčková 
paní Martina Němečková
pan Jiří Špecián 
pan Michal Chudoba 
pan Jiří Svoboda


Zastupitelstvo obce zřídilo jako své pomocné orgány dva výbory:

Finanční výbor
předseda: paní Jana Ondráčková
členové: paní Martina Němečková a paní Věra Fenyková

Kontrolní výbor
předseda: pan Jiří Špecián
členové: pan Michal Chudoba a pan Jiří Svoboda