Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Janovice v Podještědí.

Starosta obce Janovice v Podještědí

svolává

v souladu s ustanovením zákona Parlamentu ČR č. 128/2000 Sb.,O obcích :

Zasedání

Zastupitelstva obce Janovice v Podještědí č. 6/2019,

které se bude konat v pátek 13.12.2019

od 19,00  hodin v budově obecního úřadu-kulturní místnosti.

 

S programem :

 

 1. Zahájení
 2. Schválení a případné doplnění programu zasedání
 3. Volba orgánů zasedání
 4. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 5. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2019
 6. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
 7. Schválení bezplatného převodu pozemků na obec od Úřadu pro zastupování státu

p.p.č. 855/1 – ostatní plocha - komunikace

p.p.č. 928 – orná půda

p.p.č. 899/3 – ostatní plocha – komunikace

 1. Schválení prodeje obecních pozemků p.p.č. 81/1 – zahrada, p.p.č. 79/2 – trvalý travní porost, p.p.č. 96/4 – trvalý travní porost
 2. Schválení koupě pozemků p.p.č. 881/3 – ostatní plocha – komunikace, p.p.č. 71 – ostatní plocha
 3.  Schválení daru – část stav. p.p.č. - 10/4 - zbořeniště
 4.  Schválení navýšení platu místostarosty
 5.  Informace o rozpočtu mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko a mikroregionu Mezi kopci
 6. Informace starosty a místostarosty
 7. Diskuze
 8. Závěr

 

 Bohumil Zvolánek  – starosta obce v.r.

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne :  04. 12. 2019.

Sejmuto :  13. 12. 2019

 

Dokumenty

Datum Název Soubor Zveř. od Zveř. do
04.12.19 Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zas zde 04.12.19 14.12.19