Odvoz velkoobjemového odpadu 09.10.2019

Důtežité upozornění občanům


Odvoz velkoobj emového odpadu
Ve dnech 1. 11 až 3. 11.2019 bude u obecního úřadu v Janovicích v PodjeŠtědí
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.


Můžeme dávat:
Nábytek, sanitu (vany, toaletní mísy apod.), koberce, linolea, matroce,
rámy oken a dveří, objemný elektroodpad který nedokážete předat v
rámci zpětného odběru nebo odvézt do sběrného dvora, a další
objemový odpad.


Nedúvat:
Tabule skla, pneumatilql, zrcadla, televizory a další elektrospotřebiče.
Dále nebezpečný odpad jehož svoz je organizován samostatně 2x do
roka.
Zejména lélry, barvy, chemikólie, olej, asíalt, alalmulátory, stavební
odpad a odpad, herý je možno vhodit do běžné popelnice.