Mikulášská nadílka 2019

V sobotu 7.12.2019 se v 1 patře Obecního úřadu konala Mikulášská besídka.

Tradice spojené s osobou svatého Mikuláše jsou po celém světě velmi pestré a kraj od kraje se liší......

zjistit více

Čipování psů

Upozorňujeme občany na čipování psů
v sobotu dne 9.Iistopadu 2019 od 14.00
hodin na autobusové zastávce před
budovou obecního úřadu ! ! !

Cena za čipování: 500,- Kč


Očkovací průkazy si vezměte sebou.
Kdo nebude mít do konce roku 2OL9
očipovaného psa nebude mu už v
budoucnu oočkován a hrozí mu sankce ! ! !

Za obecní úřad: Bohumil Zvolánek v.r

zjistit více

Odvoz velkoobjemového odpadu 09.10.2019

Důtežité upozornění občanům


Odvoz velkoobj emového odpadu
Ve dnech 1. 11 až 3. 11.2019 bude u obecního úřadu v Janovicích v PodjeŠtědí
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.


Můžeme dávat:
Nábytek, sanitu (vany, toaletní mísy apod.), koberce, linolea, matroce,
rámy oken a dveří, objemný elektroodpad který nedokážete předat v
rámci zpětného odběru nebo odvézt do sběrného dvora, a další
objemový odpad.

zjistit více

záměr obce na pronájem obecního rybníka 26.06.2019

Záměr obce prodat obecní pozemky
Obec Janovice v Podještědí odsouhIasila na zasedání zastupitetstva obce č.
5/2ot9 konaného dne ].8. I0.2ot9 záměr obce prodat obecní pozemky
a) p.p.č. 96/4 - výměra 28 m2 ( trvalý travní porost) za cenu 4o Kč/m2
b) část p.p.č. 8412 výměra 335 m2 (manipulační pIocha) za cenu 65 Kč/m2
c) část p.p.č. 79/2 výměra 70 m2 ( trvalý travní porost) za cenu 40 Kč/m2

zjistit více