Vyhlášky obce Janovice v Poještědí

  • místní poplatky
    • poplatek za psa: 100,- Kč
    • poplatek za svoz odpadu : 960,- Kč za osobu
    • za rekreační objekt: 960,- Kč 

Poplatek za komunální odpad a psa můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem na účet číslo 200 24 421/ 0100 variabilní symbol číslo popisné.