Čipování psů

Upozorňujeme občany na čipování psů
v sobotu dne 9.Iistopadu 2019 od 14.00
hodin na autobusové zastávce před
budovou obecního úřadu ! ! !

Cena za čipování: 500,- Kč


Očkovací průkazy si vezměte sebou.
Kdo nebude mít do konce roku 2OL9
očipovaného psa nebude mu už v
budoucnu oočkován a hrozí mu sankce ! ! !

Za obecní úřad: Bohumil Zvolánek v.r